Laster, herinner je je mij?

Bijbeltekst : Psalm 141 : 3

Laster, herinner je je mij ?

Hoor aandachtig naar deze woorden :

Ik vermink zonder te doden. Ik verbreek de harten en verniel levens. Ik ben sluw en boosaardig en ik win in sterkte met de ouderdom. Hoe meer men over mij spreekt, hoe meer men mij gelooft. Ik ontplooi mij op al de lagen van de maatschappij. Mijn slachtoffers zijn onmachtig; zij kunnen zich niet tegen mij beschermen, omdat ik anoniem ben en zonder gelaat. Men kan mijn spoor niet volgen. Hoe meer u probeert, hoe meer ik een illusie wordt. Ik ben niemands vriend. Wanneer ik een reputatie bezoedel, is zij nooit meer dezelfde. Ik werp regeringen omver. Ik verniel huwelijken. Ik doe onschuldigen huilen.

Wie ik ben ?
Mijn naam is : Laster.

Jezus heeft gezegd : “Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels, want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden”; Matteüs 12 : 36-37.

Gelooft u dit echt ? Zo ja, dan zult u het hart van een mens niet breken met het verspreiden van zijn geheimen, met het verraden van zijn vertrouwen, met het vernietigen van zijn reputatie, of met het ondermijnen van zijn persoonlijke achting door het belachelijke en het spreken in bedekte termen. U zult het niet doen ! Beter nog, u zult het niet meer doen. Laten we berouw hebben over deze geniepige zonde.

David heeft gebeden : “Here, stel een wacht voor mijn mond, waak over de deuren van mijn lippen”; Psalm 141 : 3.

Is dat geen goed gebed voor ons vandaag ?

B.G., (doorgegeven door Eric CELERIER).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.