UPDATE: Kerkbezoek tot 100 personen

Aside

Het is dan zover, nieuwe aanpassingen voor kerkbezoeken.

Onze kerk stelt, volgens de richtlijnen, de deuren weer open voor bezoek van de erediensten. Er mag een aanwezigheid zijn tot 100 personen, rekening houdend met de sociale afstand tussen personen/families.

We hopen jullie natuurlijk zo snel mogelijk terug te zien. Best toch nog even contact nemen wanneer je de zondagdienst wil bijwonen?

Je kan meer informatie vinden aangaande de richtlijnen door op de volgende link te klikken: Richtlijnen voor de protestants-evangelische erediensten in het kader van de coronacrisis 

Overlijden – David Van den Berghe

Je naam staat in ons hart geschreven,
Het eind kwam veel te gauw
Maar in gedachten blijft steeds leven
Je liefde, zorgzaamheid en trouw.

De Heer
David Van den Berghe

Zoon van Roger † en Delphine Van den Berghe-Lanckmans

Geboren te Ninove op 21 maart 1956,
en overleden te Middelkerke op 8 december 2018.

Dit melden u met diepe droefheid:

Roger † en Delphine Van den Berghe-Lanckmans zijn mama

Jos en Betsy Van den Berghe-Buggenhout
kinderen en kleinkinderen
Danny en Marleen Vandervelde-Van den Berghe
kinderen en kleinkind
Marc en Christine Van den Berghe-Van de Keere
kinderen en kleinkinderen
Eric en Ursula Van den Berghe- Lecocq
en kinderen
zijn broers, zus, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten

De families Van den Berghe-Lanckmans

De plechtige uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats in de
Betelkerk te Lombardsijde (Dorpsplein 40)
op zaterdag 15 december 2018 om 10.30uur.

Gevolgd door de crematie en de bijzetting in het urneveld op de begraafplaats
te Onze Lieve Vrouw Lombeek.

Er is gelegenheid na de dienst om aan te schuiven aan de koffietafel.

Rouwadres:
Familie Van den Berghe p/a Dezutter langestraat 109 8620 Nieuwpoort

_____

U kan David een groet brengen in het Funerarium Dezutter,
Langestraat 109 8620 Nieuwpoort elke werkdag van 14 tot 18 u
Zaterdag van 14 tot 16 u (zon- en feestdagen gesloten)

Kinderkoor van de Bethel op stap

Het moest er een keer van komen en afgelopen zaterdag was het dan ook zo ver; Het kinderkoor van de Bethelkerk is er een dagje op uit geweest. Een dagje in Middelkerke met de go-cards, speeltuin, samen lekker eten en onderweg dan nog een heerlijk ijsje. Hoe goed kan het nog gaan?

Ook natuurlijk dank aan allen die er hebben aan meegewerkt om er deze prachtige dag van te maken: Koorleidsters – Keukenteam 🙂 – …

Hieronder een paar sfeerbeelden van hun dagje uit.

Doopdienst

Toen de mensen dit hoorden, werden ze diep in hun hart geraakt en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Vrienden, wat moeten wij doen?’ 38Petrus antwoordde: ‘U moet zich bekeren tot God en u laten dopen in de naam van Jezus Christus, want dan worden uw zonden vergeven, en de Heilige Geest zal in u komen wonen.

Handelingen 2:37-38

Samenkomstzaal Bethelkerk LombardsijdeEen geweldige en gezegende tijd in de Bethelkerk laatste zondag, want er vond een doopdienst plaats. Je vraagt je misschien af waarom dat zo prachtig en geweldig en gezegend is. Dat is super simpel.

Met de doop hebben gisteren 8 mensen de stap gezet om zich te laten dopen en daarmee verklaren ze dan ook hun leven aan God toe. Een prachtige gebeurtenis voor zowel ons als in de hemel. Een doopdienst is altijd een beetje (veel) feest.

Het lijkt allemaal een oude traditie of zo, maar niets is minder waar. Het is nog steeds van toepassing. Jezus zei het volgende:

En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.

Marcus 16:15-16

Dit gold voor zowel de mensen toen, als voor u en ik vandaag.

Wij wensen de personen, waaronder twee tieners, die zich gisteren lieten dopen, veel zegen toe. 

Wij hopen binnenkort ook een paar getuigenissen te mogen ontvangen van onze dopelingen die we vervolgens dan ook hier op de site zullen delen.

U kan luisteren naar de prediking op de media pagina … datum: 24-06-2018 – deze blijft zes maand ter beschikking. Je kan de prediking ook steeds opvragen en dan word deze opgestuurd via mail.

Meer dan een kerk?!

We zijn er ons als kerk van bewust dat het grootste gedeelte van de bevolking het wel gehad heeft met “kerk”. We moeten het niet onder stoelen of banken steken, iedereen zal wel wat persoonlijks meegemaakt hebben of nieuws opgevangen hebben over al wat er gebeurd rondom de kerk, in de kerk en met betrokkenheid van de kerk.

Spijtig genoeg wordt die blaam uitgesmeerd over elke kerk en lijden ook de kerken eronder die moeite doen om een rijkdom te zijn voor de gemeenschap.

Wanneer we spreken over de Bethelkerk dan kunnen we zeggen dat dit meer is dan enkel maar een kerk. OPGELET we spreken dan niet over een perfecte kerk, want overal waar mensen zijn kan het mis lopen. Maar we kunnen zeggen dat we meer zijn dan enkel maar een kerk.

De Bethelkerk kan een levende gemeenschap genoemd worden. Een groep van mensen die niet alleen op zondag samenkomt, maar ook door de week tijd vrij maakt een handje toe te steken om een rijkdom te zijn voor de kerk zelf en voor de gemeenschap.

We mogen zeggen dat het ook een plaats is waar mensen een tweede, soms derde en vierde kans krijgen. Mensen die soms met een verleden rondlopen waar je vragen kan bij stellen, maar die toch hun plaats kunnen vinden en het beste kunnen maken van hun tweede of meerdere kans.

Is dat dan niet wat kerk zijn is? Is dat dan niet hetgeen we geloven en wat we zouden moeten naleven? Is dat niet wat Jezus deed; in het midden zitten van een groep mensen die door de maatschappij soms werd aan de kant gezet? Mensen waarbij je soms veel vraagtekens kon zetten bij hun leven. Hij gaf toch ook de mensen rondom zich een tweede kans?

Dat is ook het beeld van de Bethelkerk. Een kerk waar je jezelf mag zijn, je een tweede of meerder kans krijgt. Een kerk die een rijkdom zoekt te zijn rondom zich en naar de gemeenschap toe. Een groep imperfecte mensen die samenkomen en er het beste van maken. Een kerk die ernaar streeft een voorbeeld te zijn en een verschil te maken, zoals Jezus een voorbeeld was en een verschil maakte.

Een weekend Duitsland in België

This weekend the Bethel Church had the honor to receive a delegation of the partner church from Germany. For years the Bethel Church has a partnership with it the Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (Baptisten) uit Mainz.

Ever year the churches exchange visits. One year the Bethel Church goes to Mainz, the other year Mainz comes to Lombardsijde. It’s save to say that it can be called a family visit and its always exciting to have them here with us.

This weekend was filled with a trip to Brugge and an exchange of updates about what’s going in on the locale churches. The Evangelisch-Freikirchliche gemeinde from Mainz has always been a great support for the Bethel Church in Lombardsijde and it has been a pleasure to know what is going on in their church.

Andreas Ulner, pastor at the church in Mainz, has shared the word during our sunday morning service in Lombardsijde. And the people of Mainz have have honored us with a nice choir song.

We hope to see our brothers and sisters soon again.