Doopdienst

Toen de mensen dit hoorden, werden ze diep in hun hart geraakt en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Vrienden, wat moeten wij doen?’ 38Petrus antwoordde: ‘U moet zich bekeren tot God en u laten dopen in de naam van Jezus Christus, want dan worden uw zonden vergeven, en de Heilige Geest zal in u komen wonen.

Handelingen 2:37-38

Samenkomstzaal Bethelkerk LombardsijdeEen geweldige en gezegende tijd in de Bethelkerk laatste zondag, want er vond een doopdienst plaats. Je vraagt je misschien af waarom dat zo prachtig en geweldig en gezegend is. Dat is super simpel.

Met de doop hebben gisteren 8 mensen de stap gezet om zich te laten dopen en daarmee verklaren ze dan ook hun leven aan God toe. Een prachtige gebeurtenis voor zowel ons als in de hemel. Een doopdienst is altijd een beetje (veel) feest.

Het lijkt allemaal een oude traditie of zo, maar niets is minder waar. Het is nog steeds van toepassing. Jezus zei het volgende:

En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.

Marcus 16:15-16

Dit gold voor zowel de mensen toen, als voor u en ik vandaag.

Wij wensen de personen, waaronder twee tieners, die zich gisteren lieten dopen, veel zegen toe. 

Wij hopen binnenkort ook een paar getuigenissen te mogen ontvangen van onze dopelingen die we vervolgens dan ook hier op de site zullen delen.

U kan luisteren naar de prediking op de media pagina … datum: 24-06-2018 – deze blijft zes maand ter beschikking. Je kan de prediking ook steeds opvragen en dan word deze opgestuurd via mail.

Kippetje voor de kinderen

Een halve kip met frietjes en dan nog een dessertje? Dat lijkt niet zo slecht om een vakantie voor kinderen te sponsoren.

Registreren en betalen op voorhand is een must om organisatie-redenen, dus wees er snel bij en neem contact voor meer informatie.

Kerst Lukt

Ook voor minderbedeelden en eenzame mensen.

Ongeacht dat het project “Kerst Lukt” niet specifiek een activiteit is vanuit onze kerk willen we dit toch promoten en er ons achter zetten.

“Kerst Lukt” is een project in Lombardsijde. Met dit evenement wil men een maaltijd en kerstfeetje aanbieden aan mensen die het met wat minder moeten doen, maar ook voor diegene die er helemaal alleen voor staan tijdens de kerstdagen.

Wanneer je deel wil uitmaken van deze gelegenheid dan doe je er goed aan om je op te geven want de plaatsen zijn beperkt.

Locatie: Lombardsijde

Wanneer: 26 december

Wat: Maaltijd, entertainment, kledij, de kerstman

Je kan nog meer informatie vinden op de pagina facebook.com/KerstmisVoorIedereen. Neem even contact op met het organiserend team via hun chat of contactgegevens voor meer informatie en inschrijving.

Deel ook het nieuws met mensen die je misschien kent en die geen mogelijkheid hebben om kerst te vieren of helemaal alleen zijn.

Lekker Breugel

Ten voordele van het hulpfonds heeft het comité van dat fonds zaterdag een Breugel en Bingo avond georganiseerd.

Lekkere stukjes vlees, kaas en een heerlijk donker biertje erbij. Hoe gezelliger kan het nog zijn.

De opbrengst van deze avond gaat volledig naar het hulpfonds dat opgericht werd om hier en daar een beetje bij te passen waar het nodig is. Wat de opbrengst was daar hebben we nog geen cijfers van, maar één ding is zeker, het was super en er waren mooie prijzen voor de bingo.

In ieder geval blijkbaar voor herhaling vatbaar volgend jaar.

November een nieuwe maand en vooruit naar december

Het lijkt misschien al wat vroeg, maar we kijken toch al uit naar december.

Komende donderdag is het ook weer “Dorcas” en dan zullen de dames van onze kerk beginnen met de kerstversiering. De flyers worden uitgelegd, de uitnodigingen aan het venster uitgehangen voor het Kerstfeest.

Naar jaarlijkse gewoonte zal er ook een kerstfeest plaatsvinden voor de dames. Ze zullen dan samen wat tijd spenderen en daarna samen eten. Wat het eten betreft, daar zullen de mannen dan weer voor zorgen. Dat is ook een jaarlijkse gewoonte.

Ook in de zondagschool worden voorbereidingen getroffen. Al is het allemaal nog niet publiekelijk, maar ze zullen ook dit jaar zichzelf van hun beste kant laten zien met een mooi lied, sketch of dans.

We mogen als kerk blij zijn met de kinderwerkers en de tijd die ze investeren om de kinderen tegemoet te komen.

Ook is er een “Kerstuitstap” georganiseerd. Niet Brugge of Oostende, maar deze keer naar Parijs. En verbazingwekkend, dit jaar is het een hele grote groep die meegaat op de uitstap. De busmaatschappij zet zelfs een extra kleine bus in om al onze mensen mee te kunnen nemen naar Parijs. … Parijs, we komen eraan.

Wil je weten wanneer onze Kerstsamenkomst plaatsvind? Ga dan eens een kijkje nemen op onze agenda.

La réunion de femmes à Louvain-La-Neuve

Vrouwensamenkomst Louvain-La-Neuve, 28 maart 2015.

“Looft de Here mijn ziel en vergeet niet één van Zijn weldaden.” Ps. 103:2.

Wij mogen zeggen: God heeft ons gezegend! Wij mochten een prachtige dag beleven, samen met zusters (en broeders) uit verschillende gemeenten van de Unie van Baptisten in België.

Wij hadden de eer twee zusters uit Duitsland, Anita JANTZEN, als spreektster en haar vertaalster, Gaby GUNZEL in ons midden te hebben.

In de voormiddag: “Wij zijn verlost om in vreugde te leven.” (Fil.4:4). Het was een onderwerp die God werkelijk voorzien had! Wij dreigen onze vreugde te verliezen door de vele zorgen, verdriet, teleurstellingen, ziekte en lijden. De boodschap luidde: wij kunnen opnieuw vervuld worden met de vreugde die alleen God kan geven! De Heilige Geest heeft met volle kracht kunnen werken en heeft veel vrouwen naar voren gebracht om gezegend te worden met nieuwe kracht en levensvreugde!

Tijdens de middagpauze zijn wij verwend geweest met een verrukkelijke maaltijd, geschonken met liefde en zorg door de kerk van Louvain-la-Neuve.

In de namiddag hadden wij het voorrecht opnieuw naar onze zuster Anita te luisteren. Het onderwerp was: “De kracht van een vrouw in gebed!”

Het was een dringende oproep om ons leven meer te vullen met gebed! Wij bidden te weinig, willen te veel zaken en situaties ZELF op lossen, waardoor we uitgeput en ontmoedigt geraken en de kracht verliezen om door te gaan!

Anita heeft de zusters verdeeld in 4 gebedsgroepen: bidden voor: familie, kerk, de wereld en voor persoonlijke noden. Gedurende 20 minuten werden honderden gebeden opgezonden naar de Allerhoogste! Het was een enorme gezegende tijd en heeft ons geweldig bemoedigd!

De ganse dag werd opgefleurd door prachtige liederen, deels in Nederlands, Engels en Frans door het lofprijzinggroepje, onder leiding van zuster Mimi NGAMA.

Ook het koor van Louvain-La-Neuve liet hun stemmen horen ter ere van onze Koning!

Er werd ook een collecte gehouden om het Vrouwen departement te steunen. De oproep werd herhaald om de maandelijkse bijdrage van 10€/kerk niet te vergeten. Het geld wordt gestort op de rekening van het Departement.

Rekeningnummer: BE18.0882 6394 4065 departement dames.

Dank u.

Ook de datum van de jaarlijkse, nationale vrouwendag werd vastgelegd en doorgegeven: zaterdag, 19 maart 2016, als het God belieft.

De plaats wordt zo vlug mogelijk doorgegeven.

Wij willen verschillende mensen van harte bedanken:

Mevr. Anita JANTZEN voor haar onderwijs, haar liefde en warmte tegenover iedereen!

Mej. Gaby GUNZEL voor een perfecte, diepe vertaling Duits/Frans.

Mevr. Mimi NGAMA en haar groepje voor de muziek en prachtige liederen.

Het koor van Louvain-la-Neuve, voor hun inbreng met lofprijzing en aanbidding door hun liederen.

Wij willen ook iedereen bedanken van Louvain-la-Neuve voor de lekkere maaltijd en hun heerlijke koffie!

Het was een onvergetelijke dag! Onze hoogste dank gaat naar onze Levende God die duidelijk aanwezig was! De hoogste eer komt U toe, Almachtige God en Vader! Dank U voor Uw trouw en Uw onmisbare zegen op deze dag!

Hartelijk groeten en in de Heer verbonden,

Voor het departement,

Lilly MUKWEGE.

Annick VERHAEGHE.

Bekijk hieronder een paar sfeerbeelden;

Christmas service

images

 

Op 14 december 2014 om 14:00u bent u van harte welkom op het kerstfeestje van de Bethelkerk. Op deze zondag zal er geen eredienst zijn om 10:00u ‘s ochtends, maar kan u genieten van liederen, sketches, een korte boodschap gevolgd door een heerlijke tas soep en sandwiches.

Wenst u hier bij te zijn, dan zou het goed zijn om dit even te  bevestigen via de contactpagina.

Art project in coöporation with Karel Verhoeven and “Duin en Polder”

Een dagje naar Duin en Polder te Diksmuide want daar vond het project Matchbox on Tour plaats.

Spijtig genoeg kon het volledige evenement niet tot een goed einde gebracht worden vanwege een zwaar onweer. Niet tegenstaande, toch een paar fotootjes die een klein beetje laten zien wat er te doen was.

Naar Expo Bouwsels

Wat je hier ziet is het resultaat van ons project Bouwsels. Samen met beeldend kunstenaar Karel Verhoeven werkten deelnemers van Duin en Polder een week rond dit thema.

Het beeldenpark is verbonden met het plein, de huizen errond en het voormalige museum, de ijzertoren in de verte. Elke beeld staat in verbinding met elkaar. Het ene beeld bedient het andere beeld. Het vlak past zich aan. De tussenruimte of het niets is even belangrijk als het iets. (Karel Verhoeven)

Where is God

Het is een vraag die wel eens meer gesteld word: Waar is God?
Dat was dan ook het thema tijdens de retraite van de Bethelkerk te Weltersbach. Waar is God?

De overdenkingen brachten vele antwoorden met zich mee. In tijden van ziekte, zorg, verlatenheid of andere lijkt het soms wel dat God ver, ver weg is, maar niets blijkt minder waar te zijn, wanneer we kijken naar het verhaal van Jozef.

We kunnen zijn verhaal terugvinden vanaf Genesis 37. Wanneer het hem een beetje goed gaat, dan lijken de dingen zich terug tegen hem te keren, keer op keer. Eerst wordt hij als slaaf verkocht aan handelslieden. Tijdens zijn periode in slavernij bij één van de hovelingen van de Farao, blijkt alles wel goed te verlopen, totdat hij bedrogen word en in de gevangenis word gesmeten.

Daar word hij vergeten totdat hij voor de farao moet komen.

Dan pas gaat het hem goed en word hij de tweede in gezag over heel Egypte. De Farao geeft hem de volle verantwoordelijkheid en volle macht over het gehele land.
Wat opvalt in het hele verhaal is dat Jozef nooit zijn God verraadt. Ook wat opvalt is dat hij zijn werk goed blijft doen en op zijn principes blijft staan.

Was zijn levensloop moeilijk? Natuurlijk. En waar was God dan in de gevangenis en in die slavernij en in dat bedrog? Dat kan je lezen in Genesis 45:5 waar Jozef zegt; Maar wees nu niet verdrietig en ziet er niet zo ontsteld uit, omdat gij mij hierheen verkocht hebt, want om u in het leven te behouden heeft God mij voor u uit gezonden.

Welke dingen kunnen we hier allemaal uit leren? Vul maar eens in voor uzelf.

Tijdens het verblijf te Weltersbach hebben we ook een uitstapje gemaakt naar Keulen.
’s Avonds waren er momenten van getuigenis, muziek, overdenking in de mooie kapel/kerk van Weltersbach zelf. Het zijn prachtige momenten waar iedereen een beetje kan delen over zijn of haar ervaringen. Ook worden er dan liederen gebracht, gedichten of andere.

De gastvrijheid en verzorging in Weltersbach waren ook weer op en top in orde en we kijken weeral uit naar de retraite van volgend jaar.

Spiritual Weekend

 Acts 17:23 – For as I passed by, and beheld your devotions, I found an altar with this inscription, TO THE UNKNOWN GOD. Whom therefore ye ignorantly worship, him declare I unto you.

Saturday 8 and Sunday 9th of October the third edition of the Spiritual Weekend took place in Nieuwpoort. During this weekend the opportunity is given to different religions to present themselves. Continue reading