Brief aan de kerk te Lombardsijde

Aside

opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U,
dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven
dat U Mij gezonden hebt.
Johannes 17:21

Paulus vertelt ons verder in de brief aan de Korinthe dat iedereen een plaats
heeft in het lichaam van Christus en dat iedereen zijn eigen unieke gave en
talenten heeft.

Beste Broeders en Zusters in de Heer,
Eerst en vooral veel zegen en moed en zelfs troost in deze moeilijk tijden, die
niet lijken te eindigen. Dat de Heer je nabij mag zijn en je pad mag leiden in
al je beslissingen en wegen.

Het is nu meer dan een jaar lang de het hele covid-verhaal de mensheid
gegijzeld houdt in de dingen van het dagelijks leven. De beperkingen worden
opgeheven en dan weer toegepast en het lijkt er ook op dat het nog niet
meteen gedaan is.

Ook onze kerk, onze gemeenschap, heeft hieronder te lijden. Dan wel vooral
in die zin dat het samenkomen voor Bijbelstudies en andere activiteiten door
de reglementeringen beperkt is gebleven. Voor vele onder ons heeft dit
ontmoediging met zich meegebracht, anderen dan weer vervreemding,
weer anderen angst, maar houdt moed want God gebruikt alles ten goede
voor hen die Hem liefhebben.

Tijdens die hele tijd van Covid is de Bethelkerk in Lombardsijde actief
gebleven. De kledijbank bleef open en werd zelfs een beetje uitgebreid, de
voedselverdeling bleef verder uitdelen, werken bleven uitgevoerd worden
om het gebouw op orde te houden door het uitvoeren van reparaties en
onderhoud. Dit is iets waar we heel dankbaar voor kunnen zijn in onze
gebeden. En we zijn er van overtuigd dat zij die niet aanwezig konden zijn bij
de werken zich thuis hebben apart gezet bij de Heer om de kerk en z’n leden
voor Zijn troon te brengen. Een werk dat zeker niet onderschat mag worden
en waar ook iedereen heel erg dankbaar mag voor zijn.

Maar wat nu met de toekomst?

Tijdens een kleine gesloten vergadering werd opgemerkt dat er
veranderingen zijn gebeurd in de kerk. Vooral mensen die lang niet meer in
het gebouw zijn geweest zullen die veranderingen snel opmerken.
Een klein geheimpje; jawel, er zijn een aantal veranderingen gebeurd, maar zeker niet onoverkomelijk. Vergeet niet dat door de richtlijnen de kerk
gesloten werd voor samenkomsten en een heel deel mensen niet meer
kwamen vanwege voorzichtigheid, angst of andere redenen. En dat is 100%
zonder oordeel want Covid is niet iets wat je wil krijgen.

Er werd ook gevraagd naar vaste afspraken voor hen die door de week willen
helpen binnen de kerk. En dit mag ook geen probleem zijn.

Er werd een afspraak gemaakt om op dinsdag en donderdag samen te
komen en te helpen bij het onderhoud van het gebouw en deel uit te maken
van andere activiteiten van de kerk zoals, de voedselverdeling, verhuis,
reparaties en ga zo maar door.

Laat ons blijven bidden voor wat er allemaal rondom ons gebeurt en laat ons
een licht zijn voor onze omgeving. Laat ons anders zijn, want zijn wij dan geen
kinderen van onze Hemelse Vader? Vertelt de Bijbel dan niet; “Gij geheel
anders, gij hebt Christus leren kennen?”
En laat ons dankbaar zijn.

Nog een kleine extra;
Vanwege de Covid en de situatie met Annick kan Samuel, en ook Annick zelf,
niet aanwezig zijn op de alledaagse activiteiten, maar weet dat zij beiden
volledig op de hoogte worden gebracht en betrokken zijn in alles wat er
gebeurt in de kerk. Tijdens persoonlijke gesprekken tonen Annick en Samuel
ook enorm veel dankbaarheid naar iedereen die meewerkt en ervoor zorgt
dat de kerk draaiende blijft.

Samuel was ook even aanwezig op donderdag 20 mei, tijdens onze
maandelijkse voedselverdeling om een klein woordje te delen.

Laat ons de handen in elkaar slaan in liefde en samen de toekomst tegemoet
gaan.

Met vriendelijke groeten, Gods rijke zegen en veel liefde.
Sven JANSSENS

Kerst Lukt

Ook voor minderbedeelden en eenzame mensen.

Ongeacht dat het project “Kerst Lukt” niet specifiek een activiteit is vanuit onze kerk willen we dit toch promoten en er ons achter zetten.

“Kerst Lukt” is een project in Lombardsijde. Met dit evenement wil men een maaltijd en kerstfeetje aanbieden aan mensen die het met wat minder moeten doen, maar ook voor diegene die er helemaal alleen voor staan tijdens de kerstdagen.

Wanneer je deel wil uitmaken van deze gelegenheid dan doe je er goed aan om je op te geven want de plaatsen zijn beperkt.

Locatie: Lombardsijde

Wanneer: 26 december

Wat: Maaltijd, entertainment, kledij, de kerstman

Je kan nog meer informatie vinden op de pagina facebook.com/KerstmisVoorIedereen. Neem even contact op met het organiserend team via hun chat of contactgegevens voor meer informatie en inschrijving.

Deel ook het nieuws met mensen die je misschien kent en die geen mogelijkheid hebben om kerst te vieren of helemaal alleen zijn.

Sponsoring zonnepanelen

U kent ondertussen wel het gele gebouw te Lombardsijde tegenover de kerk. Zo niet, klik dan even hier.

Sinds de laatste jaren is de Protestantse Kerk te Lombardsijde op sociaal vlak erg actief geworden. Zo is er bijvoobeeld één maal per maand de voedselverdeling voor de minderbedeelden en zo ook een kledingbank. Verder heeft onze kerk ook, sinds twee jaar, een jonge man opgevangen die in de parking van Middelkerke verbleef. En zo worden ook mensen geholpen bij het herintegreren van de maatschappij enzovoort.

Natuurlijk brengt dat ook kosten met zich mee, en één van die kosten die hoog oploopt is de electriciteit. Sinds de laatste ledenvergadering werd de knoop doorgehakt en is er besloten geweest om zonnepanelen te leggen om op die manier de kosten te kunnen verlagen.

Ten voordele van de zonnepanelen zijn er verschillende acties op poten gezet door leden van onze kerk. Eén van die acties is een SPAGHETTI maaltijd. Hieronder vind u meer informatie op de bijgevoegde flyer/foto
spaghetti-maaltijd

Andere vormen van sponsoractiviteit.

  • Eclairs voor 1,50 euro/stuk. (per 2 te bestellen = 3,-euro)
  • Tsjechische koekje voor kerst 5,- euro per 150 gram

Wenst u iets te bestellen laat het ons dan weten vie de contactpagina. De bestellingen worden pas aanvaard bij ontvangst van betaling.

Ook wanneer u gewoon een financiele gift wil overmaken, gelieve dan ook eerst contact op te nemen met ons via de contactpagina.

Looking for Laptop

Al een geruime tijd was er sprake over een dakloze man die op markt en in de parking van Middelkerke rondhing. Het leek wel of iedereen er mee begaan was. Berichten via Facebook, gesprekken onder de mensen.

Een aantal weken geleden werd de kerk gevraagd, via een sociale instelling, of er een mogelijk was dat hij geholpen zou kunnen worden. Na twee maal de jonge man opgezocht te hebben, besloot de kerk deze te helpen met onderdak, verse kledij en eten.

We zijn in de eerste plaats heel dankbaar voor de mensen die hierin bijdragen, maar ook een dikke duim voor alle mensen die naar hem uitgereikt hebben toen hij nog ronddoolde, sociale diensten die hebben uitgereikt en al de andere.

Ook vandaag merken we dat er nog steeds mensen zijn die met hem begaan zijn en komt er wel eens de vraag hoe het met hem gaat.

Ongeacht dat we hem al drie weken opvolgen, is hij toch nog erg gesloten. Door korte gesprekken komen we dingen te weten van hem zelf, maar ook van mensen die al eerder naar hem hebben uitgereikt.

Eén van de dingen die we te weten zijn gekomen is dat hij graag met de computer bezig is. Daar wij geen computer ter beschikking hebben, kan hij er dus ook geen gebruik van maken. Daarvoor willen we dan ook deze oproep doen.

Eerst en vooral. Misschien vraagt u zich af waarom een computer voor een dakloze? Ten eerste willen we hem iets aanbieden waar hij kan mee bezig zijn. Het is ook een middel om met hem te kunnen communiceren. Via een gesprek met een dame hebben we vernomen dat hij ermee overweg en er ook gebruik van maakt.

Dus wat zoeken we? Een computer (liefst laptop) voor deze jonge man. Waar kijken we naar uit?

  • Tweedehands of liefst nieuwe computer
  • Computer die in orde is en goed functioneert
  • Liefst met een windows7 of 8 platform
  • En als mogelijk gratis of tegen heel heel heel schappelijke prijs.

Wanneer u het op uw hart hebt om hem een schenking te doen, gelieve dan contact op te nemen via het contact formulier. Mogelijk wenst u financieel bij te dragen of hebt u dingen die kunnen helpen zijn leven vooruit te brengen, neem ook dan contact op via de contactpagina.

We kijken uit naar reacties en hopen dat u uw hart laat spreken ten voordele van deze jonge man.