La réunion de femmes à Louvain-La-Neuve

Vrouwensamenkomst Louvain-La-Neuve, 28 maart 2015.

“Looft de Here mijn ziel en vergeet niet één van Zijn weldaden.” Ps. 103:2.

Wij mogen zeggen: God heeft ons gezegend! Wij mochten een prachtige dag beleven, samen met zusters (en broeders) uit verschillende gemeenten van de Unie van Baptisten in België.

Wij hadden de eer twee zusters uit Duitsland, Anita JANTZEN, als spreektster en haar vertaalster, Gaby GUNZEL in ons midden te hebben.

In de voormiddag: “Wij zijn verlost om in vreugde te leven.” (Fil.4:4). Het was een onderwerp die God werkelijk voorzien had! Wij dreigen onze vreugde te verliezen door de vele zorgen, verdriet, teleurstellingen, ziekte en lijden. De boodschap luidde: wij kunnen opnieuw vervuld worden met de vreugde die alleen God kan geven! De Heilige Geest heeft met volle kracht kunnen werken en heeft veel vrouwen naar voren gebracht om gezegend te worden met nieuwe kracht en levensvreugde!

Tijdens de middagpauze zijn wij verwend geweest met een verrukkelijke maaltijd, geschonken met liefde en zorg door de kerk van Louvain-la-Neuve.

In de namiddag hadden wij het voorrecht opnieuw naar onze zuster Anita te luisteren. Het onderwerp was: “De kracht van een vrouw in gebed!”

Het was een dringende oproep om ons leven meer te vullen met gebed! Wij bidden te weinig, willen te veel zaken en situaties ZELF op lossen, waardoor we uitgeput en ontmoedigt geraken en de kracht verliezen om door te gaan!

Anita heeft de zusters verdeeld in 4 gebedsgroepen: bidden voor: familie, kerk, de wereld en voor persoonlijke noden. Gedurende 20 minuten werden honderden gebeden opgezonden naar de Allerhoogste! Het was een enorme gezegende tijd en heeft ons geweldig bemoedigd!

De ganse dag werd opgefleurd door prachtige liederen, deels in Nederlands, Engels en Frans door het lofprijzinggroepje, onder leiding van zuster Mimi NGAMA.

Ook het koor van Louvain-La-Neuve liet hun stemmen horen ter ere van onze Koning!

Er werd ook een collecte gehouden om het Vrouwen departement te steunen. De oproep werd herhaald om de maandelijkse bijdrage van 10€/kerk niet te vergeten. Het geld wordt gestort op de rekening van het Departement.

Rekeningnummer: BE18.0882 6394 4065 departement dames.

Dank u.

Ook de datum van de jaarlijkse, nationale vrouwendag werd vastgelegd en doorgegeven: zaterdag, 19 maart 2016, als het God belieft.

De plaats wordt zo vlug mogelijk doorgegeven.

Wij willen verschillende mensen van harte bedanken:

Mevr. Anita JANTZEN voor haar onderwijs, haar liefde en warmte tegenover iedereen!

Mej. Gaby GUNZEL voor een perfecte, diepe vertaling Duits/Frans.

Mevr. Mimi NGAMA en haar groepje voor de muziek en prachtige liederen.

Het koor van Louvain-la-Neuve, voor hun inbreng met lofprijzing en aanbidding door hun liederen.

Wij willen ook iedereen bedanken van Louvain-la-Neuve voor de lekkere maaltijd en hun heerlijke koffie!

Het was een onvergetelijke dag! Onze hoogste dank gaat naar onze Levende God die duidelijk aanwezig was! De hoogste eer komt U toe, Almachtige God en Vader! Dank U voor Uw trouw en Uw onmisbare zegen op deze dag!

Hartelijk groeten en in de Heer verbonden,

Voor het departement,

Lilly MUKWEGE.

Annick VERHAEGHE.

Bekijk hieronder een paar sfeerbeelden;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.